קראת ספר שחייב
לראות אור בעברית?

יש לך יוזמה שתפיץ את הרעיונות שלנו בדרך חדשה? גילית טעות בעמוד 58?

אנחנו פתוחים לשמוע הכל