תקנון האתר ובית רדיקל

אנו מודים לך על בחירתך לגלוש באתר רדיקל – בית לרעיונות בע”מ (חל”צ), ח.פ מס’ 516414307 (להלן: “רדיקל”) בכתובת www.radical.org.il (להלן: ״האתר״), אשר בבעלות רדיקל.

תקנון שימוש באתר:

1. האמור בתקנון בלשון זכר הוא לשם הנוחות בלבד והתקנון מתייחס לשני המינים ולכל המגדרים באופן שווה.
2. אתר האינטרנט של “רדיקל – בית לרעיונות” הינו אתר מכירות שבאמצעותו רשאים גולשים בישראל ובעולם לרכוש כותרים מקטלוג המוצרים של רדיקל. בנוסף, מציג האתר תכנים ו/או מוצרים הקשורים במוצרי רדיקל וברעיונות אותם היא מבקשת לקדם.
3. אנא קראו את התנאים והוראות התקנון, שכן כל המבצע או המעוניין לבצע פעולה באתר (להלן “הלקוח” או “המשתמש”) מצהיר כי הוא קרא, הבין ומסכים לכל הוראותיו ומתחייב כי לא תהיה לו או למי מטעמו כל טענה, תביעה או דרישה כלפי רדיקל או כלפי מי מטעמה. “פעולה” משמעה לרבות אך לא רק הרשמה לאתר, גלישה באתר, שימוש בו, רכישה, קריאה, עיון או כל השתתפות בכל מבצע או פעילות שתתנהל או תוצע באתר.
4. רשאי לבצע פעולת רכישה באתר מי שהוא בן 18 שנה ומעלה, בעל תיבת דוא”ל
פעילה, ובעל אמצעי תשלום תקף של אחת מחברות האשראי הפעילות והמקובלות על ידי אחד הבנקים בישראל. מי שמבצע פעולה רכישה עבור תאגיד, מצהיר בזאת כי הוא מוסמך לפעול בשם התאגיד ולחייב אותו.
5. חלק מהפעולות באתר דורשות הכנסת פרטים למערכת (לרבות אך לא רק שם, טלפון, כתובת, כתובת דוא”ל פרטי אשראי או אמצעי תשלום אחר). מסירת מידע שאינו אמת הינו עבירה פלילית, ורדיקל שומרת לעצמה את הזכות לפעול כנגד מי שמוסר מידע שאינו אמת, לרבות אך לא רק באמצעות הליכים משפטיים.
6. המחירים באתר נקובים בשקלים, כוללים מע”מ ואינם כוללים דמי משלוח, אלא אם צוין אחרת במפורש. האתר רשאי לעדכן את מחיר המשלוח מעת לעת, ללא הודעה מוקדמת, ובתנאי שהשינוי בוצע טרם החיוב.
7. המחיר התקף הינו המחיר המופיע בעת ביצוע ההזמנה. על אף האמור לעיל, האתר שומר לעצמו את הזכות לבטל עסקה או כל פעולת רכישה שבוצעה לאחר שהופיעה באתר מחיר שגוי, שאינו סביר. מחיר שאינו סביר, לעניין זה, הינו מחיר השונה ב-20% מהמחיר הנקוב על המוצר או הממוצע בשוק.
8. רדיקל עושה מאמצים רבים לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה המידע השלם והמדויק ביותר. עם זאת, עלולים להופיע באתר אי דיוקים או שגיאות, ורדיקל לא תישא באחריות כל שהיא הנובעת מהם או קשורה אליהם.
9. האתר רשאי להפסיק או לשנות בכל עת, וללא הודעה מוקדמת, את פעילות האתר או חלקים ממנו, וכן כל פעילות, מבצע, הטבה, הנחה המופיעים באתר, ובתנאי ששינוי במחיר, ככל שהיה כזה, בוצע טרם החיוב.
10. תמונות המוצרים באתר הינם להמחשה בלבד.
11. האתר אינו מתחייב להחזיק במלאי את כל המוצרים המופיעים באתר.
12. משלוח מוצר ללקוח יבוצע תוך עד 5 ימי עבודה (ימי שישי, שבת, חגים וימי חול המועד אינם נחשבים כימי עבודה). ככל שהמוצר לא הגיע ללקוח, ואין ידוע מיקומו, תשלח רדיקל ללקוח מוצר נוסף, במשלוח שאף הוא יבוצע תוך עד 5 ימי עבודה. מובהר כי רדיקל לא תהא אחראית לכל נזק שנגרם או עלול להיגרם כתוצאה מעיכוב או מחדל במסירת המוצר.
13. רדיקל לא תהא אחראית לכל נזק שנגרם או עלול להיגרם כתוצאה מאי השלמת פעולה באתר, ללא קשר לסיבה לאי השלמת הפעולה.
14. רדיקל לא תהא אחראית לכל פעולה לא חוקית הנעשית באתר שלא על ידה או על ידי מי מטעמה, לרבות אך לא רק על ידי פצחנים (האקרים).
15. ביטול עסקאות יבוצע בהתאם לחוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 ולתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע”א-2010, ובהתאם לכל דין. בוטלה העסקה ע”י הלקוח טרם שההזמנה נשלחה ללקוח, יבוצע ההחזר תוך 7 ימי עסקים. בוטלה העסקה ע”י הלקוח לאחר שההזמנה נשלחה, יבוצע ההחזר תוך 7 ימי עסקים מהמועד שהוחזר המוצר, ולאחר שנבדק שלא נעשה בו שימוש והוא במצב טוב.
16. רדיקל תהא רשאית לבטל עסקה שלא ניתנת להשלמה מסיבה שאינה בשליטתה המלאה, גם אם לא מדובר בכל עליון ואף לאחר ביצוע הרכישה או התשלום, ולא תישא בכל אחריות לנזק שנגרם או עלול להיגרם בשל כך.
17. האתר ורדיקל מקפידים על קיום הוראות החוק ומכבדים את זכותם של משתמשי האתר ואחרים לפרטיות ולשם טוב. אם אתה סבור כי פורסם באתר תוכן הפוגע בך מטעם כלשהו, נא פנה אלינו לפי הפרטים שלהלן ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בהקדם.
18. קניין רוחני – כל זכויות הקניין הרוחני באתר זה הכוללים זכויות יוצרים, זכויות הפצה, סודות מסחריים, סימני המסחר וכל הקניין הרוחני מכל סוג שהוא, הן בנוגע לעיצוב ועמוד האתר, הן באשר לתכנים המופיעים בו הינן רכושה הבלעדי של הנהלת האתר.
אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת במידע כלשהו מהאתר ו/או במוצרים מהאתר אלא אם ניתנה הסכמה לכך מראש ובכתב מטעם הנהלת האתר.
19. פניות מכל סוג ניתן להעביר באמצעים הבאים: בטלפון מס’ 055-504-8399, או באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת – [email protected]
20. האתר רשאי לשנות תקנון זה מעת לעת, וללא הודעה מוקדמת.
21. בכל מחלוקת שתתגלה בין הצדדים, תהיה סמכות השיפוט הבלעדית נתונה לבית המשפט המוסמך בתל אביב – יפו.

 

בית רדיקל

1. בית רדיקל שוכן במתחם 3426, ברח’ התחייה 29, ת”א-יפו 6816932). השימוש בבית רדיקל מיועד לשימוש חברי בית רדיקל בלבד.
2. תקנון בית רדיקל בא להוסיף על תקנון האתר לעיל, ואינו בא במקומו.
3. החברות כוללת הטבות שונות, שעשויות להתעדכן מעת לעת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של רדיקל.
4. החברות כוללת מפתח כניסה לבית רדיקל (לרבות מפתח אלקטרוני, כרטיס, צ’יפ). המפתח אינו ניתן להעברה לאחר ללא קבלת הסכמת רדיקל מראש ובכתב.
5. רדיקל רשאית לעשות שינוי במסלולי החברות, בתנאים ובעלויות, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. תשלום עבור החברות יבוצע באמצעות הוראת קבע בכרטיס אשראי או בדרך אחרת שתוסכם בין החבר לרדיקל.
6. ניתן להפסיק את החברות בבית רדיקל בכל עת, באמצעות משלוח הודעת ביטול בכתב, הכוללת את שם הלקוח, ומספר ת.ז. לדוא”ל: [email protected]. התשלום בגין חודש חברות הינו לחודש העוקב (ממועד התשלום קדימה). לפיכך, מי שביטל את חברותו, יוכל להמשיך ולהנות מההטבות והשימוש בבית רדיקל עד לפקיעת מועד החברות. יובהר, כי לא יינתן החזר בגין תקופת חברות שלא נוצלה.
7. חברי רדיקל הנמצאים בבית רדיקל מתבקשים להתנהג באופן שקט, בכבוד, בנימוס ובצורה הולמת כלפי כל אדם הנמצא בבית רדיקל.
8. אין להרים את הקול. יש להעביר את הטלפון למצב שקט, ואין להאזין לקטעי וידאו / קול שלא באמצעות אוזניות.
9. אין להכניס למתחם אלכוהול, סמים, בעלי חיים (למעט כלבי נחיה) וכלי רכב לרבות כלי רכב דו / תלת גלגליים, קורקינטים, בין שהם ממונעים ובין שלא ממונעים.
10. רדיקל רשאית להורות לכל אדם לעזוב את המתחם, אם סבר מי מנציגיו כי אותו אדם אינו עומד בתנאי תקנון זה, בתנאים השימוש המופיעים במתחם, או שאינו נשמע להוראת מי מצוות המתחם.
11. שעות הפעילות בבית רדיקל משתנות לעת לעת, והינן לשיקול דעתה הבלעדי של רדיקל. מובהר, כי ייתכנו מקרים שבהם המתחם כולו או חלקים ממנו יהיו סגורים לצרכי אירועים פרטיים או לצרכים אחרים, ללא הודעה מראש, ולא תישמע תלונה בעניין זה.
12. רדיקל אינה אחראית לאובדן או גניבת חפצים במתחם.
13. ההשתתפות בפעילויות מטעם רדיקל לרבות הכשרות, סדנאות ופעילויות נוספות המתקיימות במקום שמורה לחברי רדיקל, ומותנית בהרשמה מראש באתר רדיקל. מי שלא נרשם מראש, יוכל להשתתף על בסיס מקום פנוי.
14. ביטול פעילות ייעשה עד 10 שעות טרם הפעילות. מי שביטל את ההשתתפות תוך פחות מ-10 שעות, או שלא הופיע לפעילות, תיגרע פעילות זו ממניין הפעילויות העומדות לרשותו.
15. רדיקל רשאית לשנות תקנון זה מעת לעת, וללא הודעה מוקדמת.